Dane firmy

CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o.o.
ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec
tel. 33 82-71-125 lub 33 82-71-127
fax. 33 82-71-142 lub 33 82-71-122
e-mail:
www.makaron.pl
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie
Rejonowym w Bielsku – Białej,
VIII Wydział KRS pod numerem 0000006244
NIP 937-23-22-762, Kapitał zakładowy – 1.892.000,00 zł