KONTAKT

kontakt-1024x317

CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o.o.
43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5
tel. 33 82-71-125 lub 33 82-71-127
fax. 33 82-71-142 lub 33 82-71-122
e-mail:
www.makaron.pl

Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie
Rejonowym w Bielsku – Białej,
VIII Wydział KRS pod numerem 0000006244
NIP 937-23-22-762,  Kapitał zakładowy – 1.892.000,00 zł

 

Błąd w zamówieniu:
, nr tel. 33 8271125

Anulowanie zamówienia:
, nr tel. 33 8271110

Reklamacje:

lub Czanieckie Makarony Sp. z o.o., ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec

Żądanie usunięcia konta:

Błędy w funkcjonowaniu serwisu i problemy techniczne:

lub oraz nr tel. 33 8271125