Obsługa klienta

KONTAKT

Błąd w zamówieniu:
, nr tel. 33 8271125

Anulowanie zamówienia:
, nr tel. 33 8271110

Reklamacje:

lub Czanieckie Makarony Sp. z o.o., ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec

Żądanie usunięcia konta:

Błędy w funkcjonowaniu serwisu i problemy techniczne:

lub oraz nr tel. 33 8271125